Usvojen Plan integriteta kompanije

Danas – 18. april 2013. 18:52

Kostolac - Plan integriteta je dokument koji proizlazi iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Vlada Srbije i Agencija su u vezi sa tim zakonom 2010. godine zaključile Memorandum o razumevanju, na osnovu koga su odrađene smernice za izradu ovog dokumenta. Plan integriteta je urađen na bazi podataka koji su dobijeni popunjavanjem upitnika dobijenih od Agencije.

Navedene upitnike popunio je određeni broj zaposlenih u Privrednom društvu „Termoelektrane i kopovi Kostolac“. Na osnovu dobijenih odgovora radni tim je izvršio analizu, utvrdio potrebne mere i usvojio Plan integriteta u kostolačkoj kompaniji. Koordinator radnog tima je bio Dragan Živković, pomoćnik direktora za poslovni sistem, za nadzor je bila je zadužena Katarina Stević, sekretar PD „TE – KO Kostolac“, a članovi radnog tima su bili direktori Direkcija i rukovodioci Sektora. - Plan integriteta se prvenstveno odnosi na organe državne uprave i na javna preduzeća, u našem slučaju EPS, dok privredna društva po Zakonu nemaju obavezu da izrađuju svoj poseban Plan. Na poziv Elektroprivrede Srbije sva Privredna društva su se uključila u taj značajan posao, a rok za izradu tog dokumenta je bio 31. mart 2013. godine. Mi smo tu obavezu ispunili, rekla nam je na početku Katarina Stević i nastavila: - Plan integriteta je dokument koji se izrađuje u nekoliko faza i predstavlja preventivnu antikorupcijsku meru. Prilikom izrade plana najpre je bilo potrebno da se procene rizici u jednom privrednom društvu, a ukoliko postoje predviđate mere koje treba da budu izvršene u određenom roku ne dužem od tri godine. Nakon tog perioda donosi se i usvaja novi Plan integriteta. Suština ovog dokumenta nije utvrđivanje pojedinačnih slučajeva korupcije u državnom organu, odnosno u javnom preduzeću, već je to analiza koja vam pokazuje da li postoje mogućnosti da u jednoj firmi dođe do korupcije. Zato se preduzimaju određene preventivne radnje, koje mogu da se sastoje iz eliminisanja nepotrebnih procedura, uvođenja novih procedura, donošenja internih akata. Takođe se može predložiti i donošenje novih zakonskih i podzakonskih akata, ali u tom slučaju Agencija za borbu protiv korupcije preko nadležnih skupštinskih tela daje predlog za te izmene kako bi se smanjila mogućnost za koruptivnu radnju.

- Kada smo uradili Plan integriteta imali smo uvid u to gde su slabe tačke u PD „TE – KO Kostolac“ i činjenica je da ih je vrlo malo. Zato se i mere koje smo predvideli odnose se na unapređenje sistema kao takvog. Način na koji funkcioniše poslovni sistem u našoj kompaniji je pravno valjan, ali ga možemo unaprediti. Ono što je vrlo bitno i što smo zacrtali da ćemo odraditi u narednom periodu jeste završetak formiranja Službe za ljudske resurse. Tako bismo smanjili mogućnost za pojavu koruptivnog rizika. Kao jednu od mera predvideli smo da se zakoni i podzakonski akti po kojima posluje PD „TE – KO Kostolac“ objavljuju na veb stranici kompanije na koji način ćemo postići još veću transparentnost poslovanja. Pored ostalih mera predvideli smo i unapređenje postojećeg sistema elektronskog vođenja arhivske građe.

- Agenciji za borbu protiv korupcije je 29. marta dostavljena Odluka o usvajanju Plan integriteta za PD TE-KO Kostolac i predlog svih mera koje smo predvideli. Tom Odlukom smo odredili da koordinator radnog tima, Dragan Živković, bude lice koje će pratiti sprovođenje mera i obaveštavati agenciju da li smo u zadatim rokovima odradili predviđene mere, istakla je na kraju Katarina Stević.


Komentari

Ostavite komentar Reklamiranje, vulgarno izražavanje i lični napadi strogo su zabranjeni. Neprimereni komentari neće biti objavljeni, shodno Pravilniku za postavljanje sadržaja korisnika.

Vaše ime: 

Vaš komentar:Prijavite se da biste ostavili komentar ili se registrujte ovde.