Omerović i Skroza o inicijativi za izmene Porodičnog zakona

Radio-televizija Srbije – 13. septembar 2017. 16:00

Meho Omerović je naveo da je i ranije bio spreman da podrži inicijativu, jer, kako je objasnio, izmenama tog zakona obezbedilo bi se da roditelji odlučuju o budućnosti svoje dece, a i prava deteta bi bila bolje zaštićena.

Tamara Skroza je podsetila da prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da za života odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, čime su, smatra, uskraćeni da donose racionalne odluke o sopstvenoj budućnosti i u cilju dobrobiti dece. Posebno je ukazala na specifičnu situaciju u kojoj se nalaze samohrani roditelji i roditelji dece koja zbog svog zdravstvenog stanja nikada neće moći da se brinu o sebi.

Predloženim izmenama i dopunama Porodičnog zakona uvela bi se takva mogućnost kroz davanje izjave u formi testamenta ili javnobeležničke izjave, s tim da bi konačnu odluku o starateljima i dalje donosio centar za socijalni rad, ali uzimajući u obzir izjavu volje roditelja.

U saopštenju dostavljenom medijima s ovog sastanka navodi se i da je Skroza obavestila Omerovića da je njenu inicijativu podržao veliki broj organizacija civilnog društva, kao i da je naišla na veoma pozitivne reakcije u Narodnoj skupštini.


Komentari

Ostavite komentar Reklamiranje, vulgarno izražavanje i lični napadi strogo su zabranjeni. Neprimereni komentari neće biti objavljeni, shodno Pravilniku za postavljanje sadržaja korisnika.

Vaše ime: 

Vaš komentar:Prijavite se da biste ostavili komentar ili se registrujte ovde.