Srpsko groblje u Alžiru nije zaboravljeno

Politika – 17. mart 2008. 22:00

U gradu Alžiru, na teritoriji gradske opštine Deli Ibrahim (Dely Ibrahim), nalazi se Srpsko vojničko groblje na kome počivaju posmrtni ostaci 324 stradala pripadnika Srpske vojske. Ono je formirano u periodu između 1916. i 1919. godine, u vreme kada se u nekoliko priobalnih gradova i naselja u Alžiru nalazilo više francuskih vojnih bolnica u kojima su zbrinjavani ranjeni i iscrpljeni srpski vojnici koji su sa ostrva Krf i Vido radi nastavka lečenja transportovani u savezničke vojne bolnice u severnoj Africi.

Groblje se danas nalazi na području gradske opštine Deli Ibrahim gde je 1982. godine premešteno sa svoje prvobitne lokacije u mestu Tamenfust (Tamenfoust), ranije Kap Matifu (Cap Matifou). Nadgrobna obeležja su smeštena na parceli trapezoidnog oblika, a samo Srpsko vojničko groblje svojom istočnom stranom oslanja se na susedno Nemačko vojničko groblje.

Grobna obeležja su urađena u vidu betonskih ploča dimenzija 70 sa 100 centimetara sa ostavljenom kasetom u sredini, dimenzija 20 sa 40 centimetara, koja je ispunjena zemljom. U pločama su zalivani krstovi izrađeni od prikovanih drvenih daščica. Orijentacija grobova je nepravilna budući da se oni nalaze na dijagonali sever-jug. U ulaznoj zoni čitavog kompleksa je postavljena kopija prvobitnog spomenika koji se nalazio na izvornom lokalitetu Srpskog vojničkog groblja, pre njegovog premeštanja na lokalitet u opštini Deli Ibrahim.

Stalnu brigu o Srpskom vojničkom groblju u gradu Alžiru vodi Ambasada Republike Srbije u DNR Alžir, kao i Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije koje se u okviru velikog spektra svojih nadležnosti stara i o zaštiti srpskih vojnih memorijala u zemlji i inostranstvu i negovanju tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

D. Ristić

Spisak sahranjenih na Srpskom vojničkom groblju u Alžiru

Abrenović Sreten, Aksimović Ljubomir, Aleksić Milan, Anđelić Mijat, Arnautović Mihajlo, Arsemnević Marko, Badinović Radomir, Baeran Bečan, Bajkovsni Tihomir, Bajurini Josa, Bakić Milan, Bandeić Milan, Banhić Svetolik, Belić Đorđe, Bišić Damjan, Blagojević Cvetko, Bogdanović Sima, Bogićević Slavko, Božinović Vidosav, Bošković Marinko, Bošković Milan, Brekić Blagoje, Budanović Radoslav, Bulidina Bazna, Valjarević Miodrag, Varabanović Živojin, Vasović Milovan, Veljković Milija, Veselinović Bogoljub, Veselinović Mladen, Vivić Dragomir, Vitezović Strahinja, Vitomirović Dimitrije, Voirović Đorđe, Vrmičić Jovan, Vujić Spasoje, Vukićević Bogoljub, Vukobratović Marko, Vuković Milutin, Vuković Rajko, Vulićević Milenko, Vučinović Avakum, Gavrilović Đorđe, Gajić Milan, Gajić Stanoje, Glišić Dragomir, Glišić Milentije, Građelković Petronije, Greković Pantelija, Damnjanović Nikodije, Dančinović Dimitrije, Dilijan Spasoje, Dimitrijević Aleksandar, Dimitrijević Kosta, Dimitrijević Miloš, Dimitrijević Čedomir, Dinić Dragoljub, Dokić Milan, Drendarević Milivoje, Dukanović Sava, Đerić Dragić, Đokić Živadin, Đorđanović Jovan, Đorđević Dragić, Đorđević Mikailo, Đorđević Tihomir, Đorić Vojislav, Đukić Obrad, Đukić Rad, Đurić Radosav, Đuričić Miloš, Živanović Dragomir, Živanović Ljubomir, Živković Jovan, Životić Stojadin, Zdravković Aleksandar, Zebić Milan, Zlatanović Dimitrije, Ivanović Milan, Ivanović Stojan, Ignjatović Velisav, Ignjatović Žarko, Ilić Ninko, Ilić Radisav, Jablandić Živojin, Jagić Svetozar, Janković Aleksandar, Janković Veličko, Janković Veselin, Janković Jovan, Janković Milentije, Jevtić Đorđe, Jevtić Mikailo, Jeremić Radivoje, Jovanović Aleksa, Jovanović Branislav, Jovanović Vojislav, Jovanović Gligorije, Jovanović Dragić, Jovanović Dušan, Jovanović Ilija, Jovanović Janče, Jovanović Jelenko, Jovanović Milentije, Jovanović Milorad, Jovanović Miloš, Jovanović Milutin, Jovanović Mitar, Jovanović Pavle, Jovanović Radosav, Jovanović Stevan, Jović Miloš, Jović Svetozar, Jovičić Milorad, Jovičić Milutin, Jovičić Pavle, Jovtić Pavle, Josiljević Slavko, Josić Stefan, Jotić Mihajlo, Kabačević Lazar, Kalinović Paun, Karadaković Ilija, Karić Aranđel, Kestić Milorad, Klajić Sava, Kovačević Kosta, Kolajić Dimitrije, Kostić Dobrosav, Krestić Svetozar, Krečun Petar, Kristić Vladimir, Lazić Milivoje, Lukić Dobrosav, Lukić Nikola, Luković Jusid, Majstorović Živko, Maksimović Dobrosav, Maksimović Živko, Mandić Milinko, Marjanović Lazar, Marković Bogdan, Marković Kristivoje, Marković Radenko, Marković Stojan, Matejić Svetislav, Matić Života, Matić Kostadin, Matić Radivoje, Macić Dragomir, Macić Milivoje, Mašić Života, Melinković Dragoljub, Melitić Stanimir, Memić Momir, Mermić Petar, Meršković Bogdan, Mijatović Stanoje, Mijatović Tanasko, Mikailović Petar, Mikajilović Milorad, Mikajilović Milorad, Mikajilović Sava, Mikajilović Stanimir, Mikolić Ajmadar, Mikolić Branislav, Milanović Dragoljub, Milanović Mihajilo, Miletić Bogosav, Miletić Života, Milić Dragomir, Milić Petar, Milovanović Žarko, Milovanović Ljubomir, Milovanović Stojan, Milojević Dragutin, Milosavljević Živko, Milosavljević Kristijan, Milosavljević Milija, Milosavljević Svetozar, Milutinović Avram, Milutinović Dragutin, Mirandžić Milan, Mirković Milisav, Mirčić Ljubomir, Mitić Živko, Mitrović Svetozar, Mićović Mihajilo, Mihajlović N., Moračević Dragomir, Munić Živan, Nakić Dobrosav, Nedeljković Sava, Nešanović Jovan, Nešković Đorđe, Nikić Mladen, Nikolić Vasilije, Nikolić Miloje, Nikolić Nenad, Obradović Jovan, Obradović Miloje, Obradović Radoje, Ognjanović Vladeta, Pavalić Spasa, Pavićević Aleksandar, Pavlović Dimitrije, Pavlović Dobrica, Pavlović Dragoljub, Pavlović Dragutin, Pavlović Nedeljko, Pavlović Svetolik, Pajović Milisav, Panderc Jezdimir, Peničić Živan, Peričić Milorad, Peričić Stanoje, Perković Milan, Petrović Bogdan, Petrović Milan, Petrović Petar, Petrović Svetislav, Petrović Stevan, Pešović Miloš, Plazina Adam, Plazinić Velimir, Poznanović Dimitrije, Popić Vasilije, Popović Dragutin, Popović Đorđe, Popović Pavle, Popović Čedomir, Prodanović Tanasije, Protić Kosta, Protić Milisav, Ravnojević Miloš, Radivojević Živojin, Radić Jovan, Radović Dragomir, Radosavljević Vožidar, Radosavljević Dragutin, Radosavljević Miloš, Radulović Đorđe, Radulović Pavle, Ranković Krsta, Rašković Đorđe, Ristić Vladimir, Ristić Zdravko, Ruso Moša, Savić Najdan, Savić Ranko, Simić Milutin, Simić Sofronije, Simonović Dragomir, Slavković Petar, Slović Stavra, Spasojević Budimir, Srećković Nikola, Stamenković Aleksa, Stanković Milan, Stanković Mladen, Stanković Ranđel, Stanković Toma, Stanojević Sava, Stančević Dragoljub, Stevanović Mihailo, Stevanović Tadija, Stević Jovan, Stevović Vojislav, Stejić Milan, Stefanović Bogoljub, Stefanović Kosta, Stojanović Vladimir, Stojanović Vojin, Stojanović Dimitrije, Stojanović Petar, Stojanović Svetozar, Stojanović Tihomir, Stojić Stojan, Stojičević Jovan, Stojković Stojadin, Stojović Boško, Stokić Mikajilo, Subotić Milivoje, Sudar Luka, Tanasijević Miladin, Tančić Miloš, Terzić Mikajilo, Terzić Čedomir, Timotijević Dragutin, Todorović Dragoje, Todorović Petar, Trajilović Ranisav, Tretić Živko, Trninić Svetozar, Ćirirć Svetozar, Urošević Miloje, Holjevac Trajko, Cvetković Dušan, Cvijović Miloje, Čavić Budimir, Čampara Luka, Čvrkić Blagoje, Čekerevac Stanimir, Čolić Gvozden, Čolić Živko, Čolić Tanasije, Čurine Kostadin, Šaršević Dragomir, Šešliga Stevan, Šićević Miladin.


Komentari

Ostavite komentar Reklamiranje, vulgarno izražavanje i lični napadi strogo su zabranjeni. Neprimereni komentari neće biti objavljeni, shodno Pravilniku za postavljanje sadržaja korisnika.

Vaše ime: 

Vaš komentar:Prijavite se da biste ostavili komentar ili se registrujte ovde.